plendeua

Bo liczą się ludzie... I o to chodzi!

Nazywam się Marek Rząsa, urodziłem się 4 października 1957 r. Jestem żonaty, żona Krystyna, mamy trójkę dzieci. Agnieszka – absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Piotr - absolwent wychowania fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego i studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Paweł - absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od lutego 2014 roku jestem szczęśliwym dziadkiem bliżniaków Elizy i Maksymiliana.

Przez ponad 30 lat byłem nauczycielem wychowania fizycznego oraz wieloletnim dyrektorem Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu. Działam w Akademickim Związku Sportowym, jestem też instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego.

W 2002 r. zostałem Radnym IV Kadencji Rady Miejskiej w Przemyślu. Cztery lata później zostałem ponownie obdarzony poparciem wyborców, z czterokrotnie lepszym wynikiem. W latach 2006-2009 byłem wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Rady Miejskiej.

24 czerwca 2009 r. zostałem zaprzysiężony na Posła do Sejmu RP. W 2011 roku z wynikiem 9204 głosów uzyskałem ponownie mandat poselski. W 2015 roku 14562 wyborców obdarzyło mnie ponownie zaufaniem i zostałem posłem VIII kadencji Sejmu RP. Zasiadam w Komisji Ustawodawczej oraz Łączności z Polakami za granicą. Od 2015 r. jestem przewodniczącym Polsko - Mongolskiej Grupy Parlamentarnej. Priorytetami są dla mnie sprawy edukacji i nauki, kultury fizycznej, bezpieczeństwa publicznego i opieki społecznej. Od 2011 r. jestem czlonkiem prezydium Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

W wolnym czasie lubię słuchać audiobooków i muzyki (nadal Pink Floyd) oraz czynnie uprawiać sport. Aktualnie, z różnym skutkiem, próbuję swych sił w tenisie ziemnym. Od lat dopinguję przemyskie drużyny sportowe. Można mnie spotkać zarówno na meczach piłkarskich, koszykarskich, piłki ręcznej, a od niedawna futbolu amerykańskiego. Jeśli nie gra drużyna z Przemyśla, całym sercem dopinguję Realowi Madryt. Od 2011 roku organizuję cieszący się wielką popularnością wakacyjny, amatorski turniej „Piłkarskie wtorki”, w którym uczestniczą dzieci z Przemyśla oraz pobliskich miejscowości. Od dwóch lat gościmy drużyny z Ukrainy, dzięki czemu turniej spełni rolę integracyjną.

Jako Poseł staram się aktywnie i bezpośrednio uczestniczyć w życiu swojego miasta i regionu. Nie zawsze mam możliwość porozmawiać z wyborcami osobiście, dlatego dużą uwagę przywiązuję do zdobyczy informatycznych, które znacznie ułatwiają kontakt.


Byłem pierwszym radnym w Przemyślu ze swoją stroną internetową. Obecnie - dzięki mediom społecznościowym, na których regularnie się udzielam - mam możliwość przedstawienia swojej działalności, a jednocześnie zapoznania się z uwagami, opiniami i komentarzami wyborców.

Bo liczą się ludzie... I o to chodzi!
Marek Rząsa