mgr SABINA MOTOWIDŁO - MAZIARZ

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (stosunki międzynarodowe) oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie (administracja publiczna). Swoją pracę w Biurze Poselskim rozpoczęła od stażu. Od maja 2011 roku pracuje na stanowisku etatowej asystentki posła. Od 15 marca 2016 r. dyrektor biura poselskiego. Odpowiada za organizację pracy biura oraz współpracę z ekspertami w zakresie interpelacji, zapytań i interwencji poselskich. Koordynuje współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami. Prowadzi sprawy administracyjno - kancelaryjne oraz korespondencję poselską. Koordynuje kalendarz pracy poselskiej oraz dyżury i spotkania w okręgu wyborczym. Reprezentuje posła podczas uroczystości, świąt i okolicznościowych wydarzeń.

 

dr SEBASTIAN JASIŃSKI

Absolwent Kolegium Nauczycielskiego w Przemyślu (polonistyka) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Wydział Filologii Polskiej), doktor nauk humanistycznych. W czasie studiów wolontariusz w SOSW nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej i Domu Dziecka nr 3 w Przemyślu. Współpracownik Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i jeden z autorów haseł do Wielkiego Słownika Języka Polskiego. Od grudnia 2016 roku asystent posła, odpowiedzialny za monitorowanie środków masowego przekazu, za współpracę z mediami oraz koordynację działań w zakresie kontaktów z wyborcami poprzez media społecznościowe. Monitoruje przebieg procesu legislacyjnego najważniejszych projektów ustaw i uchwał sejmowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz koordynuje pracę wolontariuszy. Reprezentuje posła podczas uroczystości, świąt i okolicznościowych wydarzeń.