dr SEBASTIAN JASIŃSKI

Absolwent Kolegium Nauczycielskiego w Przemyślu (polonistyka) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Wydział Filologii Polskiej), doktor nauk humanistycznych. W czasie studiów wolontariusz w SOSW nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej i Domu Dziecka nr 3 w Przemyślu. Współpracownik Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i jeden z autorów haseł do Wielkiego Słownika Języka Polskiego. Od grudnia 2016 roku asystent posła, odpowiedzialny za monitorowanie środków masowego przekazu, za współpracę z mediami oraz koordynację działań w zakresie kontaktów z wyborcami poprzez media społecznościowe. Monitoruje przebieg procesu legislacyjnego najważniejszych projektów ustaw i uchwał sejmowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz koordynuje pracę wolontariuszy. Reprezentuje posła podczas uroczystości, świąt i okolicznościowych wydarzeń.