Dane kontaktowe

Biuro Poselskie Posła Marka Rząsy

Rynek 20
37-700 Przemyśl

576 101 588

Biuro poselskie

Pracownicy biura poselskiego:

dr SEBASTIAN JASIŃSKI - etatowy asystent posła

Godziny pracy

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Biuro nie jest przystosowane do przyjmowania osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ze względu na usytuowanie biura w centrum miasta, petenci mogą mieć duże problemy z zaparkowaniem samochodu.


Filie Biura Poselskiego Posła Marka Rząsy
SANOK
ul. Rynek 18
38-500 Sanok
tel.: 13 464-68-50

Formularz kontaktowy

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony