Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice

Z wielką, osobistą satysfakcją uczestniczyłem dziś w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę polsko - ukraińskiego, drogowego przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice.

Od początku swojej pracy parlamentarnej mocno zabiegałem o jego budowę. Poprzez interpelacje, zapytania oraz indywidualne konsultacje wspierałem tym samym głosy samorządowców, szczególnie z powiatu przemyskiego, miasta Przemyśla, gminy wiejskiej Przemyśl i gminy Fredropol oraz województwa podkarpackiego.

Dziś wieloletnie starania poprzedniego i obecnego rządu, poprzedniej i obecnej Pani wojewody oraz wspomnianych samorządów zostały sfinalizowane aktem erekcyjnym, który został podpisany przez posłów, przedstawicieli rządu, samorządów, duchownych oraz ysłużb mundurowych. Wszystkim, bez wyjątku, zaangażowanym w przygotowanie i realizację tej inwestycji serdecznie podziękowałem.

Wyraziłem też nadzieję, że oddany za kilka lat obiekt stanie się kiedyś reliktem minionej epoki. Epoki, gdzie kraje rozdzielone były granicami. Życzyłem naszym ukraińskim przyjaciołom jak najszybszego dołączenia do zjednoczonej rodziny europejskich państw.

P.S. Foto: Małgorzata Dachnowicz, Grzegorz Karnas