Wizja lokalna w Przewrotnem

Każda inwestycja, która w sposób szczególny wpływa na otoczenie, przed wyborem lokalizacji, winna być bardzo dobrze przemyślana. Szczególnie ważnym jest aby uwzględniała sąsiedztwo siedzib ludzkich i potencjalny negatywny wpływ na życie mieszkańców.

Mieszkańcy Przewrotnego od wielu lat borykają się z problemem niesamowitego odoru wydobywającego się z pobliskiego zakładu zajmującego się utylizacją odpadów zwierzęcych.

Sprawa ta, wymaga rozwiązania, dlatego Podkarpacki Zespół Parlamentarny spotkał się w trakcie wizji lokalnej z przedstawicielami mieszkańców, Starostwa Powiatu Rzeszowskiego oraz WIOŚ. Następnie, na posiedzeniu analizowaliśmy możliwe ścieżki dochodzenia do rozwiązania tego niezwykle uciążliwego dla mieszkańców problemu.