Uroczyste posiedzenie Senatu PANS w Krośnie z okazji Jubileuszu 25-lecia uczelni

Wczoraj miałem przyjemność uczestniczyć w niezwykle podniosłym wydarzeniu, uroczystym posiedzeniu Senatu PANS w Krośnie z okazji Jubileuszu 25-lecia uczelni. Sięgając pamięcią do czasów, gdy uczelnia została powołana do życia, muszę wyrazić wielkie uznanie, dla tych, z których inicjatywy to się stało. Śp. Prof. Kazimierz Obodyński, Zbigniew Barabasz, obecny Rektor oraz Franciszek Tereszkiewicz, obecny Kanclerz to są te osoby, które kojarzę z pierwszymi działaniami.

Oczywiście, wyrażam wielkie uznanie dla całej społeczności akademickiej PANS w Krośnie, dzięki której te 25 lat, to były lata sukcesów, rozwoju i wzmacniania pozycji wśród uczelni wyższych. Były to też lata rozwoju Krosna i regionu, w czym swoje nieocenione zasługi zapisała zarówno uczelnia jak i jej absolwenci.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie