Uroczysta Przysięga Wojskowa w 5. Batalionie Strzelców Podhalańskich

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam” – te słowa wojskowej przysięgi, niosą w sobie godność, odwagę i honor. Niosą też umiłowanie ojczyzny i poszanowanie Konstytucji, których wypowiadający je podczas uroczystego apelu żołnierze służby przygotowawczej będą strzec.Obecność na uroczystościach w 5. Batalionie Strzelców Podhalańskich traktuję zawsze jako wielki honor, mając świadomość, że za zdobnym strojem Podhalańczyków stoi doskonałe wyszkolenie, pokolenia doświadczeń, siła, gotowość do czynu, doskonali instruktorzy i dowódcy. Dlatego chyląc czoła przed składającymi przysięgę, wyrazy najwyższego szacunku kieruję wobec tych, którzy do służby Polsce ich przygotowali. Bardzo bym chciał, aby swoje wyszkolenie, kwalifikacje i kompetencje polscy żołnierze mogli prezentować tylko w warunkach poligonowych. Jeśli jednak przyjdzie stanąć na prawdziwym polu walki jestem przekonany, że będziecie się bić odważnie i zaciekle, a każdy dowódca poderwie swoich żołnierzy komendą  "za mną!".