Udało się

"Nigdy nie jesteśmy tak biedni,
aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu."
Mikołaj Gogol

Szanowni Państwo!
Nie ukrywam, że w mojej pracy poselskiej ważne miejsce zajmuje również działalność charytatywna. Opiera się ona głównie na bezpośredniej pomocy konkretnym osobom, stowarzyszeniom, związkom, organizacjom społecznym, kościołom i placówkom szczególnie oświatowym oraz tym, które działają na rzecz dzieci i młodzieży. W pomoc tę staram się również angażować wiele poważnych firm z Podkarpacia, które mogą i chcą finansowo bądź rzeczowo wesprzeć będących w potrzebie. W dzisiejszych trudnych czasach wszelka pomoc ma ogromne znaczenie, dlatego też w miarę możliwości staram się pomagać osobom i instytucjom potrzebującym wsparcia. Równie mocno angażuję się we wszelką pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego.