Święto Straży Miejskiej w Przemyślu

Jubileusz 33- lecia Straży Miejskiej w Przemyślu był okazją do złożenia nie tylko gratulacji i życzeń, ale i ogólnych refleksji o całej formacji. W częstych dyskusjach o potrzebie istnienia tej służby moje stanowisko jest niezmienne. Ja nie zastanawiam czy SM ma dalej funkcjonować, lecz jak ma to robić? I nie chodzi tylko o poprawę jakości działań, ale też o odpowiednie doposażenie i wyposażenie w nowoczesne narzędzia do efektywniejszej i bezpieczniejszej pracy. Warto też pomyśleć o zmianie statusu tej formacji. Nowowybrany Sejm mógłby się tym problemem zająć.

#PolskaWNaszychSercach