Święto Konstytucji 3 Maja

W dniu Święta Konstytucji 3 Maja, zgodnie z wieloletnią tradycją, złożyliśmy symboliczny wieniec pod obeliskiem na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu. Dziś w dobie, gdy władza systemowo łamie zawarte w niej artykuły, obywatelskie prawa i bezpieczniki demokracji, naszym obowiązkiem jest pamiętać i przypominać, że Konstytucja została uchwalona z woli narodu i strzeże jego praw. Każdy, kto podnosi na nią rękę sprzeniewierza się narodowi i przez naród zostanie rozliczony.