Spotkanie z przedstawicielkami Regionalnego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych to instytucja, z którą niemal na codzień ściśle współpracuję. Dlatego bez wahania przyjąłem zaproszenie wystosowane przez władze regionalne Związku na spotkanie poświęcone obywatelskiemu projektowi zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ten projekt jest mi już znany. W dniu 23 maja, przed Sejmem, wspierałam pielęgniarki i położne podczas składania projekt ustawy podpisanego przez ponad 122 tys. obywateli. Pani Ewelina Machnica, Przewodnicząca Regionu Podkarpackiego OZZPiP oraz Pani Sylwia Rękaw, Wiceprzewodnicząca Związku poinformowały mnie o szczegółach projektu. Bardzo wyraźnie podkreśliły, że wbrew narracji polityków partii rządzącej, pielęgniarkom i położnym nie chodzi "tylko o pieniądze". Głównie sprawa dotyczy poprawy jakości opieki nad pacjentami oraz stworzenia czytelnego systemu uwzględniającego realnie posiadane wykształcenie, kompetencje i doświadczenie. Ze wszystkich sił będę wspierał cały personel medyczny w ich słusznych aspiracjach i dążeniach.