Spotkanie z mieszkańcami Orzechowiec

Długi i intensywny dzień pracy zakończyłem spotkaniem z mieszkańcami Orzechowiec. Spotkaniem niełatwym, bowiem jego tematem przewodnim była planowana na terenie ich miejscowości, a budząca wiele obaw i mocny społeczny sprzeciw, inwestycja. Było to już kolejne spotkanie, dlatego na wstępie zrelacjonowałem mieszkańcom kroki, jakie zgodnie ze złożoną mieszkańcom obietnicą podjąłem, przeprowadzone rozmowy, podjęte interwencje poselskie oraz otrzymane odpowiedzi od Starosty Powiatu Przemyskiego, Wójta Gminy Żurawica, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wód Polskich oraz Konserwatora Zabytków. Po niemal dwugodzinnej czasami emocjonalnej dyskusji wyszliśmy z tego spotkania z determinacją, że musimy dalej walczyć o sprawę, tak ważną dla mieszkańców. W drodze powrotnej do domu towarzyszyła i wciąż towarzyszy mi taka myśl. Szanując prawo i przepisy, nie może być jednak tak, że w sytuacji, która budzi tak duży społeczny opór, wszyscy urzędnicy zasłaniają się paragrafami, a ten głos społeczny wydaje się być całkowicie ignorowany. Nie mam też pełnego przekonania, że zrobiono wszystko, co można było zrobić, aby wola społeczności Orzechowiec została wzięta pod uwagę. Dlatego zgodnie ze złożoną mieszkańcom obietnicą, nadal będę podejmował wszelkie możliwe kroki, w ramach pełnionego przeze mnie mandatu posła, aby ich głos był wysłuchany i wzięty pod uwagę.