Spotkanie z mieszkańcami Orzechowiec

Na zaproszenie mieszkańców Orzechowiec w gminie Żurawica uczestniczyłem dziś wieczorem w spotkaniu dotyczącym, budzącej zrozumiałe obawy inwestycji, ulokowanej w ich miejscowości.

Na terenie dawnej cegielni, jak przekazują mieszkańcy, planowane jest uruchomienie sortowni odpadów. Jak usłyszałem w trakcie spotkania, w sąsiedztwie znajduje się, przygotowane wysiłkiem lokalnej społeczności boisko sportowe, obok znajduje się również tzw. grzybek, gdzie odbywają się lokalne imprezy okolicznościowe, nieopodal zlokalizowane jest także ujęcie głębinowe wody pitnej, a w bezpośrednim sąsiedztwie stoją domy mieszkalne. Nie mogą zatem nikogo dziwić obawy mieszkańców, stąd wszystkie poruszone przez nich kwestie będą teraz dokładnie analizowane.  Zgodnie ze złożoną mieszkańcom obietnicą, w najbliższym czasie wystąpię ze stosownymi pismami i interwencjami do odpowiednich instytucji samorządowych i nadzorczych.

Tym bardziej, że jest to już kolejna inwestycja w Orzechowcach, którą można uznać za uciążliwą z punktu widzenia mieszkańców.

Nie może być też tak, że planowanie tego typu inwestycji odbywa się całkowicie wbrew woli mieszkańców, a wręcz przy ich mocnym sprzeciwie i że jedna miejscowość jest w sposób nieproporcjonalny względem innych skazana na potencjalne negatywne konsekwencje tego typu inwestycji.

#Orzechowce

#1000spotkań

#POrozmawiajmy

#LicząSięLudzie