Spotkanie opłatkowe Miasta i Powiatu

Jest taki czas, gdy gasną spory, blakną podziały między ludźmi, opanowuje nas harmonia i spokój. W dniu 17 grudnia w auli Przemyskiej Biblioteki Publicznej spotkaliśmy się na tradycyjnym „Samorządowym Opłatku”. Czas i okoliczności skłaniały do zadumy i refleksji.  Bowiem sama natura samorządu dotyka spraw ludziom najbliższych, stąd wszelkie wysiłki samorządowców do zaspokojenia tych często najbardziej podstawowych potrzeb powinny łączyć nas we wspólnym wysiłku, we wspólnej służbie. I niech ten duch wspólnoty, wzajemnego szacunku i świadomości odpowiedzialności niesie nas wszystkich w roku 2020 ku pozytywnym zmianom w regionie i w życiu jego mieszkańców.