Przemyśl: Wizja lokalna przy ul. Sobieskiego

Najważniejsze sprawy miasta to nie zawsze te, które dzieją się w świetle reflektorów, o których czytamy  na pierwszych stronach gazet, lecz także te, które dotyczą konkretnych osiedli i ulic, spraw, które przez swoją codzienną uciążliwość stają się poważnym problem, a czasem wręcz zagrożeniem dla mieszkańców.

Mając świadomość tego, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców posesji umiejscowionych przy ul. Sobieskiego, z inicjatywy Tadeusza Czachora, zorganizowana została wizja lokalna z udziałem mieszkańców, Jacka Cieleckiego, Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Zdzisława Wierzbińskiego, Przewodniczącego Osiedla Kazanów oraz moim. Zaznaczyć należy, iż rozmowy miały bardzo konstruktywny charakter, przedstawione przez mieszkańców problemy zostały szczegółowo omówione, część z nich, poruszanych w trakcie wcześniejszych spotkań i interwencji jest już na etapie realizacji. Wszystkie strony wykazały się dużą dozą dobrej woli i zaangażowały się we wspólne poszukiwanie  rozwiązań. Teraz przed nami czas na ocenę, jakie rozwiązania można wdrożyć  i  podjęcie konkretnych działań. To bardzo ważne, aby takie oddolne inicjatywy, tak jak w tym przypadku, znajdywały wsparcie Zarządu Osiedla, samorządowców, parlamentarzystów, to bowiem nasza mała ojczyzna, nasza wspólna sprawa i razem powinniśmy ją zmieniać na lepsze. Jestem dobrej myśli, ponieważ wcześniej, przy współpracy z ZDM udało się parę problemów skutecznie rozwiązać.