Rozpoczęcie roku szkolnego.

Dziś przed polskim szkolnictwem czas wielkiej próby, czas wielkiego wysiłku społeczności szkolnej oraz samorządów. Pozostając pod wrażeniem zaangażowania dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców i samorządowców, ale też podzielając ich obawy skierowałem do nich poniższy list, wraz z zapewniem wszelkiego potrzebnego wsparcia.