Przysięga Wojskowa w 1. batalionie czołgów im. płk Józefa Koczwary w Żurawicy

1 batalion czołgów im. płk. Józefa Koczwary w Żurawicy był dziś miejscem podniosłej, wojskowej uroczystości. Kilkadziesiąt osób wstępujących do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej złożyło Przysięgę na sztandar Jednostki. Gratulując postawy i wyboru życzyłem im żołnierskiego szczęścia, ich przełożonym satysfakcji, zaś rodzinom dumy.