Porozumienie z protestującymi rolnikami

Trzy godziny żywej, otwartej dyskusji, omówienie konkretów, tych do zrealizowania na dziś i tych, na których wypracowanie strona rządowa we współpracy ze stroną społeczną musi dać sobie więcej czasu. Autentyczne zangażowanie obu stron pozwoliło zbudować zaufanie i zawiesić protest, tak aby rolnicy mogli spędzić święta z bliskimi przy wigilijnym stole, a strona rządowa miała  niezbędny czas na naprawę sytuacji polskiego rolnictwa po dewastujących je latach nieudolnych, nieodpowiedzialnych rządów PiSu. Jestem przekonany, że we współpracy ze stroną społeczną, z rolnikami przygotujemy konieczne rozwiązania dla polskiej wsi.