Polsko - Mongolska Grupa Parlamentarna

W dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Polsko - Mongolska Grupa Parlamentarna. Po raz kolejny mam zaszczyt przewodniczyć jej pracom. Koleżankom i kolegom senatorom i posłom dziękuję za zaufanie i jednogłośny wybór.