Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Przemyśla

Podczas nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Przemyśla radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie budowy zachodniej obwodnicy Przemyśla.

Wyrażono w nim opinię odnośnie przebiegu obwodnicy (wskazano wariant 5a rozpoczynający się w Żurawicy i całkowicie omijający Przemyśl) oraz apel do Prezydenta Miasta o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie wyboru wariantu.

W obecności przedstawicieli komitetów obywatelskich przedstawiłem swoją opinię.

Uważam, że proponowane warianty nie nadają się do dalszych prac planistycznych, gdyż nie rozwiązują realnych problemów komunikacyjnych w gminach Orły i Żurawica oraz w Przemyślu, a mieszkańców gmin Przemyśl i Krasiczyn skazują na ogromne straty i niedogodności.

Projekty przewidujące przebieg obwodnicy w granicach administracyjnych Przemyśla są nie tylko absurdalne, ale wręcz nielegalne. Jeśli prace nad nimi będę kontynuowane, będzie to niegospodarność i marnotrawienie publicznych środków.

Zwróciłem się do  Państwa radnych oraz władz miasta z apelem o  natychmiastowe przygotowanie analizy ruchu w mieście, szczególnie na węzłowych skrzyżowaniach i na tej podstawie przygotowanie koncepcji jego udrożnienia i usprawnienia.

#1000spotkań

#POrozmawiajmy

#LicząSięLudzie