Mieszkańcy Urzejowic wciąż z niepokojem spoglądają w niebo.

Od zalania części miejscowości, w skutek zintensyfikowanych opadów, ale również, jak się wydaje, nieprzemyślanych działań w obrębie rowów melioracyjnych, minął miesiąc.

Gdy pierwszy raz zaalarmowany przez dotkniętych tragedią mieszkańców udałem się na miejsce, obiecałem, że podejmę stosowne interwencje u Wójta Gminy Przeworsk oraz Starosty Przeworskiego, co też bezzwłocznie uczyniłem. Interwencja poselska w sprawie podtopień budynków mieszkalnych i gospodarczych w Urzejowicach. | Biuro Poselskie Posła Marka Rząsy (marekrzasa.pl) W treści otrzymanych odpowiedzi niepokój budzi próba przerzucania się odpowiedzialnością między urzędnikami, a co najbardziej oburzające, próba przerzucenia jej na mieszkańców. Podkreślić należy jasno, że obywatel ma prawo nie być specjalistą w zakresie inwestycji hydrotechnicznych, o to, by prowadzone inwestycje spełniały swoją rolę i nie powodowały zagrożenia dla mieszkańców i ich dobytku dbać powinien urząd odpowiedzialny za jej realizację. W przypadku inwestycji w infrastrukturę mieszczącą się w zarządzie różnych podmiotów, prowadzone inwestycje winny być uzgadniane między podmiotami i muszą uwzględniać wpływ prowadzonych prac także na funkcjonowanie odcinków podległych zarządowi innych podmiotów.

Sytuacja jest naprawdę dramatyczna, dlatego tak długo jak problem nie zostanie rozwiązany będę, zgodnie ze złożoną mieszkańcom Urzejowic obietnicą, monitorował sprawę oraz postępy prac. A te, co przyjmuję z ostrożnym optymizmem, zostały podjęte. Ostrożność wynika z doświadczenia, ale również z oglądu sprawy. W minioną niedzielę, ponownie odwiedziłem Urzejowice. Widać postęp prac, niestety wyłącznie w górnym odcinku rowów melioracyjnych, dolny, ten najbardziej zagrożony wylaniem, wciąż na nie czeka. Z rozmów z mieszkańcami oraz ze Starostą i Wicestarostą Przeworskim płyną pozytywne wieści, jest realna nadzieja, iż także ten najbardziej niebezpieczny dla ludzkich domostw odcinek zostanie odpowiednio zmodernizowany. Czekamy na realizację tych zapowiedzi.