Mieszkańcy Ostrowa oczekują, iż ich głos sprzeciwu nie zostanie zignorowany!

Narasta opór mieszkańców Ostrowa wobec budowy w centrum ich miejscowości masztu telefonii P4. Jak podkreślają, nie może być tak, aby inwestycja, która w tak dużym stopniu ingeruje w ich przestrzeń powstała bez ich wiedzy i pełnej informacji odnośnie oddziaływania środowiskowego. Nie akceptują oni także decyzji o nie traktowaniu ich jako strony w sporze. Sprawa ta, choć bez wątpienia skomplikowana, wymaga skrupulatnego wyjaśnienia, analizy, a być może także zmiany przepisów, ale przede wszystkim szacunku dla strony społecznej i uwzględnienia jej stanowiska w procesie decyzyjnym.