Mieszkańcy Ostrowa k. Przemyśla sprzeciwiają się instalacji masztu 5G

W piątek 11 września w Ostrowie doszło do spotkania mieszkańców sprzeciwiających się budowie na terenie miejscowości masztu telekomunikacyjnego i anteny sieci 5G z przedstawicielami lokalnego samorządu. Temat ten zawsze wywołuje wiele emocji, tym ważniejsze jest aby tego typu inwestycje poprzedzone były szeroką informacją skierowaną do mieszkańców oraz były realizowane w konsensusie z nimi. Właśnie zarzut braku informacji był jednym z najczęściej podnoszonych. Kontrowersje wywołuje także sama lokalizacja nadajnika, umiejscowiony jest on bowiem w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, w tym przedszkoli, do tego działka, na której ma być on postawiony znajduje się w dolinie, więc jak się wydaje jest to lokalizacja niefortunna, także z perspektywy inwestora. Kolejną sprawą wymagającą wyjaśnienia jest proces decyzyjny, w tym administracji rządowej. Podkreślić należy, że mimo punktów spornych zarówno obecni na spotkaniu mieszkańcy Ostrowa, Wójt Gminy Przemyśl, Przewodniczący Rady Gminy i Sołtys Ostrowa stoją na wspólnym stanowisku, że nie ma ich zgody na budowę masztu w tym miejscu. Tak mocny głos społeczny nie może być lekceważony i skłonić powinien do pogłębionej refleksji wszystkie organy zaangażowane w proces decyzyjny oraz samego inwestora. W poniedziałek, w trybie pilnym, zwrócę się w tej sprawie z interwencją do Wojewody Podkarpackiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz prośbą o wyjaśnienie kilku kwestii.