Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Miłość do zawodu pielęgniarki wyssałem z mlekiem mojej Mamy, pielęgniarki, a czepek był najbardziej zapamiętaną przeze mnie częścią Jej garderoby.

Dziś wszystkim pielęgniarkom (pielęgniarzom) i położnym, tym bliskim i znanym, także i tym nieznanym, składam wyrazy szczerego uznania, z głębi serca płynące podziękowania oraz serdeczne życzenia.

#MiędzynarodowyDzieńPielęgniarekIPołożnych