Kontrola poselska w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

Dziś, wraz z posłankami Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa i Katarzyna Maria Piekarska, na wniosek organizacji pozarządowych, przeprowadziliśmy kontrolę poselską w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej
w Przemyślu.
Głównym tematami kontroli były:
- realizacja przepisów prawa,
- przestrzeganie praw uchodźców i cudzoziemców,
- warunki bytowe, socjalne i medyczne.
Obszernych wyjaśnień i odpowiedzi na nasze pytania i wątpliwości udzielali płk. SG Sławomir Klekotka, zastępca Komendanta BOSG ds.granicznych, kpt. SG Marek Płoszejowski, Naczelnik Wydziału- Kierownik Strzeżonego Ośrodka oraz funkcjonariusze SG pełniący służbę w Ośrodku.
Mieliśmy też możliwość odbycia nieskrępowanej rozmowy z cudzoziemcami przebywającymi w Ośrodku.
Po złożeniu dodatkowych, pisemnych wyjaśnień dotyczących niektórych kwestii przygotujemy raport końcowy z kontroli.
Na szczegółowe wnioski jest zbyt wcześnie, ale w mojej ocenie, Ośrodek rzetelnie i prawidłowo wypełnia swoje zadania wobec przebywających w nim cudzoziemców.