Komisja Edukacji za utrzymaniem działalności Pracowni Plastycznej MDK przy ul. Borelowskiego 9

W dniu 15 października w Pracowni Plastycznej MDK przy ul. Borelowskiego 9 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Przemyślu. Ta Pracownia, dzięki wielkiemu zaangażowaniu instruktorek, rodziców i młodzieży od dekad trwale oddziałuje na rozwój kulturalny miasta i budowę jego tożsamości. Stała się też kuźnią wykuwania talentów, artystów, architektów, grafików, którzy są dziś żywą wizytówką naszego miasta. A nade wszystko stała się miejscem niezwykle ważnym dla dzieci i młodzieży naszego miasta oraz ich rodziców. Spotkanie Komisji Edukacji z Dyrektorem MDK było bez wątpienia bardzo ważnym krokiem na drodze rozwiązania problemów. Radni wysłuchawszy z uwagą problemów, na które zwracał uwagę Dyrektor, pochylili się nad tym co, także w moim przekonaniu, nie może być pomijane, nad dobrem dzieci. Nad mocnym sprzeciwem wobec dalszego ograniczania pracowni, wyrażonym kilkuset podpisami rodziców pod petycją do Pana Prezydenta. I jedną z ważnych konkluzji obrad Komisji było skierowanie apelu do Pana Prezydenta o wsparcie działań mających zachowanie działalności Pracowni Plastycznej MDK przy ul. Borelowskiego 9, a także deklaracje radnych oraz moja osobista podjęcia wszelkich starań, aby pomóc Panu Dyrektorowi przezwyciężyć trudności i umożliwić, zgodnie z wolą rodziców i wychowanków, kontynuacje działalności Pracowni w jej obecnym miejscu.