Jubileusz 70 - lecia Szkoły Podstawowej w Bolestraszycach

Mury szkoły niczym kaganek oświaty rozpalają w młodych ludziach pragnienie wiedzy, kształtują jego społeczną tożsamość, system wartości, wyposażają w niezbędną wiedzę  i umiejętności. Ale mury szkoły to tylko symbol, ramy przestrzeni, w której spotykają się Ci, którzy  swą wiedzę zdobywać będą, pokonując dzielnie kolejne szczeble szkolnej edukacji oraz Ci, którym powierzamy w opiekę nasze dzieci- wyposażeni w wiedzę, umiejętności  i doświdczenie pedagodzy.  Z okazji 70 - lecia Szkoły Podstawowej  im. Piotra Michałowskiego w Bolestraszych, dyrekcji oraz całej społeczności szkolnej złożyłem najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uzania za dotychczasową, jakże prężną działalność na rzecz edukacji młodego pokolenia. Życzyłem aby kolejne lata funkcjonowania Szkoły przyniosiły same sukcesy, mądrość oraz satysfakcję podjmowanych działań. (zdj. Agata Godos )