Jubileusz 60 - lecia Szkoły Podstawowej nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu.

Miałem dziś przyjemność uczestniczyć w wyjątkowej uroczystości zorganizowanej z okazji  60 - lecia  Szkoły Podstawowej nr 14 im. Zjednoczonej  Europy w Przemyślu. Mam zaszczyt od lat nosić tytuł Przyjaciela Szkoły”, dlatego  ten wyjątkowy dzień musiałem przeżywać wraz całą szkolną społecznością. Wszystkim dotychczasowym i obecnym dyrektorom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, uczniom i ich rodzicom, przekazałem wyrazy głębokiego uznania za dotychczasowe osiągnięcia dotychczasowych osiągnięć wraz z życzeniami dalszego, nieustannego rozwoju, sukcesów i satysfakcji z wypełnianej misji.