I Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa „Podkarpacki Lawendowy Tydzień"

Serdecznie gratuluję organizatorom I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej „Podkarpacki Lawendowy Tydzień – zbudujmy świadomość o padaczce”. Gospodarzem Konferencji jest Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu. Jestem dumny, że doceniono rolę Podkarpacia w kształtowaniu świadomości społecznej o epilepsji. Jak powszechnie wiadomo Św. Walenty jest patronem zakochanych, ale też opiekunem osób chorych na padaczkę. Dlatego dotkniętych tym schorzeniem należy otoczyć i miłością, i opieką, i szacunkiem, i empatią. Nie stygmatyzować, tylko pomagać w życiu zawodowym i osobistym. Jako nauczyciel widzę potrzebę edukacji młodych ludzi, uczulania ich na objawy i uczenia udzielania pierwszej pomocy. Dobrze, że takie kampanie, jak "Lawendowy Tydzień" czy też "Wyjść z cienia" podnoszą świadomość zdrowotną i społeczną. Zapewniłem, że jeśli konkluzje i wnioski przyjęte podczas Konferencji będą wymagały rozwiązań prawnych, jako poseł na Sejm będę do dyspozycji organizatorów.