Gratulacje dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w PRzemyślu

Młodzi, kreatywni, zaangażowani, te cechy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowczacego nr 3 sprawiły, że realizując swój pomysł w ramach projektu Historie (nie) zapomniane, pomogli mieszkańcom miasta w dygitalizacji i renowacji starych zdjęć oraz wzgodacili je opisem wydarzeń minionej epoki. Walory ich realizacji zostały bardzo wysoko ocenione, dzięki czemu zajęli trzecie miejsce w województwie podkarpackim. Objęcie patronatem tego projektu było dla mnie prawdziwym zaszczytem, wielkie gratulacje kieruję pod adresem Pani Barbary Jabłońskiej, Dyrektor SOSW nr 3, pedagogom, pod których okiem młodzież zaangażowana w projekt rozwija swoje horyzonty i umiejętności oraz nade wszystko realizatorom projektu Wiktorowi Wołoszynowi, Anecie Urban, Jakubowi Wojdyło, Adrianowi Wanicowi.