Dramat mieszkańców Urzejowic

Pod koniec lipca br. spotkałem się z mieszkańcami Urzejowic, których nieruchomości zostały zalane na skutek działania żywiołu, ale również, jak sami podkreślają, nieprzemyślanych decyzji.

Niszczycielska siła wody, jaka w ostatnich latach bardzo ciężko doświadczała mieszkańców naszego regionu, powodować winna szczególną uwagę w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, wszystkich odpowiedzialnych podmiotów. Dramatyczne relacje mieszkańców Urzejowic, a także udostępnione zdjęcia, obrazujące skalę zniszczeń, nie pozwalają mieć przekonania, iż zrobiono wszystko co możliwe, by zapobiec tej tragedii. Ani też, iż mieszkańcom udzielono wszelkiej możliwej i niezbędnej pomocy zarówno w czasie, gdy ich domy były zalewane przez wodę jak i po nim. Zgodnie ze złożoną obietnicą wystąpiłem z interwencją poselską do Starosty Przeworskiego oraz Wójta Gminy Przeworsk, w którym apeluję o podjęcie bezzwłocznych działań, aby doraźnie zabezpieczyć mieszkańców Urzejowic przed powtórnym zalaniem, rzetelne wyjaśnienie wszelkich przyczyn, które doprowadziły do tej tragedii oraz ustalenie i ewentualne wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Niezwykle ważnym pytaniem, na które mieszkańcy również mają prawo usłyszeć odpowiedź, jest zakres  udzielonej pomocy.