Centrum Światów Jest Tutaj

W miniony weekend miałem okazję uczestniczyć w cyklu wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Centrum Światów jest Tutaj”. Ta niezwykle interesująca inicjatywa kulturowa umiejscawia nas w centrum czasoprzestrzeni, a raczej  uświadamia nam naszą pozycję względem niej. Cykl wykładów i paneli dyskusyjnych, przenikający się z materią urbanistyczną i  rozgrywającymi się w jej przestrzeni artystycznymi działaniami pozwalał poczuć głębie wielowymiarowości otaczającej nas rzeczywistości, bogactwo kulturowe Przemyśla zarówno w ujęciu historycznym jak i obecnym. Ważnym punktem było „wzruszenie” przestrzeni miasta dziś niezagospodarowanej, pustostanów, czy placów  miejskich. Gratuluję organizatorom pomysłu a wszystkim uczestnikom projektu wielkiego zaangażowania, które włożone zostało w  jego realizację.