70. Rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Wietnamem

Wraz z członkami Polsko - Wietnamskiej Grupy Parlamentarnej uczestniczyłem w uroczystych obchodach 75. Rocznicy Niepodległości Republiki Wietnamu oraz 70. Rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Wietnamem. Budowanie pozytywnej relacji między krajami i narodami, to budowanie przestrzeni do współpracy gospodarczej, kulturowej i naukowej. Spotkanie było też okazją do złożenia podziękowań władzom Wietnamu oraz Wietnamczykom zamieszkałym w Polsce za pomoc materialną udzieloną Polsce i naszym placówkom służby zdrowia w walce z pandemią.