Święto 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich

W dniu wczorajszym, miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystym apelu z okazji 100 - lecia 5. Pułku Strzelców Podhalańskich oraz święta 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich stacjonujących w Przemyślu.

Na ręce p. generała Dariusza Lewandowskiego, dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz p. ppłk. Marcina Zalewskiego, dowódcy 5 Batalion Strzelców Podhalańskich , miałem okazję złożyć najserdeczniejsze gratulacje za wysoką sprawność bojową jednostek, za doskonałe wyszkolenie żołnierzy poszczególnych pododdziałów oraz całokształt działań na rzecz regionalnej i lokalnej społeczności.

Gratulując odznaczonym i wyróżnionym żołnierzom życzyłem jednocześnie dalszej pomyślności w służbie narodowi.

Fot. W. Wołczyk - UM Przemyśl